HEO > Seznam nemocí > R > Rakovina, zhoubné nádory > Život s rakovinou

Život a boj s rakovinou, léčba rakoviny


Život s rakovinou představuje pro nemocného nejen velkou zátěž fyzickou, ale i psychickou. Tato civilizační nemoc píše i nadále smutné příběhy. Boj s rakovinou je proto životním zájmem jak laické, tak odborné veřejnosti. Základem úspěšné prevence je především dostatečná informovanost občanů o problému, neboť nejlepším způsobem, jak vyzrát na rakovinu, je úplně se jí vyhnout.

V České republice existuje řada screeningových programů, jejichž cílem je snížit výskyt nádorových onemocnění. V současné době se doporučuje jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře. Dívky od patnácti let by měly každoročně podstoupit gynekologickou prevenci, která by mj. měla zahrnovat cytologický stěr z děložního hrdla a vyšetření prsů. Ženám nad čtyřicet pět let věku by jednou ročně mělo být provedeno mamografické vyšetření mléčné žlázy. Muži starší padesáti let by měli absolvovat vyšetření prostaty. Ženám i mužům nad padesát let se doporučuje preventivní kolonoskopické vyšetření na rakovinu tlustého střeva a provedení testu na přítomnost krve ve stolici.

Kromě popsaných vyšetření je součástí prevence rakoviny dodržování určitých zásad zdravého životního stylu. Doporučuje se mj. nekouřit, omezit konzumaci alkoholu, tučných jídel a jídel připravovaných na otevřeném ohni, dále je vhodné zařadit do jídelníčku dostatek ovoce a zeleniny, snížit spotřebu soli a cukru. Nutné je také nevystavovat kůži přímému slunečnímu záření. Výhodou je i sportovat a žít v psychické pohodě.

Vhodné je rovněž aktivně pozorovat své tělo, sledovat tělesnou hmotnost, provádět samovyšetření atd. V případě jakékoliv nejasné změny na Vašem těle je dobré konzultovat vše s lékařem. Včasné zahájení léčby je totiž pro prognózu rozhodující. Důležité je však také uvědomit si, že Vámi pozorované symptomy mohou poukazovat i na zcela jiné, méně závažné onemocnění, a je proto zbytečné smiřovat se s diagnózou rakoviny dříve než podstoupíte potřebná vyšetření. I v případě potvrzení diagnózy rakoviny mějte na paměti, že současná medicína dokáže řadu nádorových onemocnění léčit i vyléčit.

Možnosti diagnostiky a léčby rakoviny jsou stále intenzivně zkoumány. Cílem léčby zhoubných nádorových onemocnění je nejlépe úplné vyléčení pacientů, popřípadě alespoň zlepšení kvality jejich života. V současné době se v léčbě rakoviny nejčastěji uplatňují onkochirurgické postupy, chemoterapie, radioterapie, farmakoterapie a biologická léčba rakoviny. Onkochirurgie je podoborem chirurgie specializovaným na operační odstranění nádorové masy a je základem protinádorové terapie. Chemoterapie je metoda, která s využitím chemických látek potlačuje růst nádorových buněk. Nežádoucím účinkem je však omezování růstu i buněk tkání zdravých. Radioterapie je ozařování ionizujícím zářením. Účinek záření může zesílit chemoterapie, proto se tyto metody někdy užívají v kombinaci. Bioterapie znamená podávání látek tělu vlastních, popřípadě látek, které v těle stimulují tvorbu účinných látek. Jedná se například o protilátky likvidující nádorové buňky. U nádorových buněk závislých na hormonálních podnětech lze doporučit i hormonoterapii. Například je bráněno produkci hormonu, který růst nádoru podporuje apod. Kromě těchto ortodoxních medicínských postupů existují i alternativní metody léčby v podobě postupů východní medicíny, potravinových doplňku a podobně. Alternativní léčba rakoviny jako doplněk ortodoxních léčebných postupů může zvýšit kvalitu života pacientů v průběhu procesu ortodoxní léčby.

Do léčby rakoviny je vhodné zapojit i pomoc psychologa, který poradí pacientovi, jak žít s rakovinou, neboť vyrovnat se s touto životní zkušeností není snadné pro pacienta ani jeho okolí.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy