Kategorie
HEO > Části těla, orgány

Části těla, orgány člověka

Slinivka břišní

Lidské tělo je výsledkem množení jediné buňky, takzvané zygoty, která vzniká splynutím spermie a vajíčka. Odhaduje se, že v těle dospělého člověka je přibližně 25x1015 buněk. Každá buňka představuje samostatný živý organismus, který zastává v organismu specifickou úlohu. Buňka je tedy základní morfologickou a funkční jednotkou organismu. Buňky podobné morfologie a funkce se organizují do tkání. Tkáně se sdružují v orgány. Orgány představují zřetelnou jednotku plnící určité funkce. Jednotlivé orgány lidského těla jsou stavebně i funkčně propojeny a vytvářejí společně systémy, neboli ústrojí či soustavy. V lidském těle můžeme zhruba vymezit tyto soustavy:

• kosterní
• svalová
• oběhová a krevní
• dýchací
• trávící
• vylučovací
• pohlavní
• endokrinní
• nervová
• imunitní
• kožní

Rozdělení orgánů do uvedených systémů je vhodné z hlediska pochopení anatomických poměrů v lidském těle, je však důležité uvědomit si, že činnosti jednotlivých orgánů a systémů na sebe navazují a v některých případech se i překrývají. V následujícím textu si stručně popíšeme části a hlavní funkce tělních systémů.

1. Kosterní soustava:

Součásti: Páteř, kosti hrudníku (hrudní kost a žebra), kosti hlavy (mozková a obličejová část lebky), kosti horních a dolních končetin, dále řadíme ke kosterní soustavě kloubní spojení.
Hlavní funkce: Opora těla, ochrana měkkých tkání, umožnění pohybu, sídlo krvetvorby (kostní dřeň), zásobárna minerálních látek (hlavně vápník, fosfor).

2. Svalová soustava - kosterní svalstvo:

Součásti: Svaly zádové, svaly hrudníku, svaly břicha, svaly dna pánevního, svaly hlavy a krku, svaly horní končetiny, svaly dolní končetiny.
Hlavní funkce: Aktivní součást pohybového aparátu.

3. Oběhová a krevní soustava:

Součásti: Srdce, systém cév (tepny, žíly, vlásečnice), krev.
Hlavní funkce: Přenos dýchacích plynů a živin, odvod zplodin metabolismu, rozvod hormonů, termoregulace, imunitní funkce.

4. Dýchací soustava:

Součásti: Horní a dolní cesty dýchací (dutina nosní a vedlejší nosní dutiny, hrtan, průdušnice, průdušky), plíce, dýchací svaly (bránice).
Hlavní funkce: Výměna dýchacích plynů, čich, tvorba hlasu, termoregulace.

5. Trávící soustava:

Součásti: Dutina ústní a její součásti (zuby, jazyk, slinné žlázy), hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník, játra a žlučník, slinivka břišní.
Hlavní funkce: Příjem potravy, trávení a vstřebávání živin, vyloučení zbytkových látek, produkce hormonů, játra se dále podílejí na srážlivosti krve, termoregulaci, ovlivňují imunitní děje aj.

6. Vylučovací soustava:

Součásti: Ledviny, vývodné cesty močové (močovody, močový měchýř, močová trubice).
Hlavní funkce: Odvod zplodin metabolismu, regulace krevního tlaku, produkce hormonů.

7. Pohlavní soustava - žena:

Součásti: Vaječníky, vejcovody, děloha, vagína a zevní pohlavní orgány.
Hlavní funkce: Uchování pohlavních buněk (vajíček), umožnění pohlavního spojení a vývoje plodu, produkce pohlavních hormonů.

8. Pohlavní soustava - muž:

Součásti: Varle, nadvarle, chámovod, prostata, penis, skrotum (šourek).
Hlavní funkce: Tvorba pohlavních buněk (spermie), umožnění pohlavního spojení, tvorba pohlavních hormonů.

9. Endokrinní soustava (hlavní endokrinní žlázy):

Součásti: Hypofýza, epifýza, štítná žláza, příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledviny.
Hlavní funkce: Produkce hormonů.

10. Nervová soustava:

Součásti: Mozek a mícha, periferní nervy, smyslové orgány (oko, ucho, orgán čichu a chuti, hmat).
Hlavní funkce: Koordinace organismu, přijímání a zpracovávání podnětů působících na organismus ze vnitř i z vnějšku a zajištění odpovídající reakce na tyto podněty.

11. Imunitní soustava:

Součásti: Kůže, sliznice a jejich produkty (nespecifická imunita), buňky imunitního systému (bílé krvinky), brzlík, (kostní dřeň), slezina.
Hlavní funkce: Obrana organismu před potenciálně škodlivými vlivy.

12. Kožní soustava:

Součásti: Kůže (pokožka, škára, podkožní vazivo) a tzv. kožní deriváty (vlasy, nehty, potní a mazové žlázky, mléčná žláza).
Hlavní funkce: Estetická, ochranná, termoregulační, produkce vitaminu D, receptorová oblast (tlak, dotek, bolest atd.), resorpce a vylučování určitých látek.

 

Topograficky můžeme části lidského těla rozlišit zhruba do šesti základních oblastí. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších struktur jednotlivých oblastí a příklady onemocnění s nimi související:

1. Hlava:

kosti a klouby hlavy
mozková část lebky, neurokranium (kost týlní, kost klínová, kost čichová, kost spánková, kost čelní, kost temenní, kost slzní)
kosti obličejové části lebky, splanchnokranium (horní čelist, kost patrová, kost lícní, dolní čelist, jazylka)
kloub čelistní

• svaly hlavy
mimické svaly
žvýkací svaly

dutina nosní a vedlejší dutiny nosní, orgán čichu

- krvácení z nosu (epistaxe)
- záněty dutiny nosní a vedlejších nosních dutin

dutina ústní
zuby a dásně, mléčný a dospělý chrup (řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky)

-
zubní kaz
-
periodontitida a parodontitida
-
pulpitida
-
zubní nádory

s
linné žlázy (žláza příušní, podčelistní a podjazyková, malé slinně žlázy)

-
záněty slinných žláz (sialoadenitidy)
-
nádory slinných žláz

jazyk, orgán chuti

podvěsek mozkový (hypofýza)

-
vývojové vady
-
poruchy sekrece hormonů
-
záněty hypofýzy
-
nádory hypofýzy

epifýza

-
nádory epifýzy

mozek a mícha
páteřní mícha
mozkový kmen (prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek)
mozeček
mezimozek (talamus, subtalamus, hypotalamus)
koncový mozek, telencefalon (mozková kůra šedá a bílá)
obaly mozku, meningy (tvrdá plena, pavučnice, měkká plena)

-
edém mozku
-
nitrolební krvácení, cévní mozková příhoda
-
meningitidy
-
encefalitidy
-
Alzheimerova demence
-
roztroušená skleróza (sclerosis multiplex)
-
epilepsie
-
nádory mozku a míchy

orgány zraku
oční koule, bulbus oculi (bělima, rohovka, cévnatka, duhovka, řasnaté těleso, sítnice, čočka)
přídatné orgány oka (oční víčka, spojivka, slzný aparát, očnicové svaly)

-
krátkozrakost a dalekozrakost
-
šedý zákal
-
zelený zákal (glaukom)

orgány sluchu
zevní ucho (ušní boltec, zvukovod, bubínek)
střední ucho (středoušní dutina, sluchové kůstky)
vnitřní ucho (kostěný a blanitý labyrint, Cortiho sluchový orgán)

-
zánět středního ucha
-
Manierova choroba

periferní nervy

-
obrna lícního nervu

 

2. Krk:

krční páteř

-
bolesti krční páteře

• svaly krku

• hrtan

-
zánět hrtanu (laryngitida)
-
nádory hrtanu

• hltan a tonzily („mandle")

-
anginy

• štítná žláza

-
zvýšená činnost štítné žlázy (hypertyreóza)
-
snížená činnost štítné žlázy (hypotyreóza)
-
nádory štítné žlázy

 

3. Hrudní a bederní oblast:

• hrudní a bederní páteř, kostra hrudníku (kost hrudní, žebra)

• srdce
síně a komory srdeční
srdeční chlopně
srdeční svalovina
převodní systém srdeční
perikard, osrdečník

-
vrozené srdeční vady
-
ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu
-
revmatická horečka
-
záněty srdeční stěny (endokarditidy, myokarditidy, perikarditidy)
-
kardiomyopatie
-
srdeční selhání

• plíce a dolní cesty dýchací
průdušnice, průdušky, průdušinky
plicní sklípky
poplicnice a pohrudnice plicní oběh

-
bronchitida
-
astma bronchiale
-
tuberkulóza
-
plicní rozedma (emfyzém)
-
plicní edém (otok plic)
-
plicní embolie
-
plicní hypertenze
-
záněty plic (pneumonie)
-
silikóza, azbestóza, uhlokopská nemoc
-
pneumothorax
-
nádory plic

jícen

-
záněty jícnu
-
jícnové varixy
-
nádory jícnu

prs
mléčná žláza
bradavka

-
fibrocystická mastopatie
-
nádory prsu

 

4. Břicho a pánevní oblast:

• žaludek
česlo, kardie
tělo žaludku
vrátník, pylorus

-
záněty žaludku (gastritidy)
-
žaludeční vředy
-
nádory žaludku

• tenké a tlusté střevo
duodenum, dvanáctník
ileum, lačník
jejunum, kyčelník
apendix, slepé střevo
vzestupný tračník
příčny tračník
sestupný tračník
esovitá klička
rektum, konečník

- appendicitida (zanět slepého střeva)
-
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
- coeliakie (celiakie)
-
ileus, střevní neprůchodnost
-
kýly
-
hemoroidy
-
nádory střev a konečníku

• játra

-
selhání jater
-
hepatitidy, žloutenka, ikterus
-
portální hypertenze
-
nádory jater

žlučník

-
žlučové kameny

• slinivka břišní (pankreas)

-
diabetes mellitus (cukrovka)
-
cystická fibróza
-
záněty slinivky břišní (pankreatitidy)
-
nádory slinivky břišní

• slezina

ledviny a vývodné cesty močové
kůra a dřeň ledviny
pánvička ledvinná, močovod, močový měchýř, močová trubice

-
vrozené vývojové vady ledvin
-
záněty ledvin a močových cest
-
močové kameny
-
nádory ledvin a vývodných cest močových

• nadledviny

-
hormonální poruchy nadledvin

• prostata

-
hyperplázie prostaty
-
nádory prostaty

• varle, nadvarle, skrotum, penis
semenotvorné kanálky varlete, spermie
odvodné cesty varlete
provazec semenný, chámovod

-
poruchy sestupu varlat, kryptorchismus
-
záněty varlat a nadvarlat
-
nádory varlat
-
mužská neplodnost
-
impotence

• vaječníky, vejcovody

-
poruchy menstruačního cyklu
-
záněty vaječníku a vejcovodu
-
neprůchodnost vejcovodu
-
nádory vaječníků

• děloha a krček děložní

-
endometritida (zánět dělohy)
-
endometrióza
-
nádory dělohy
-
ženská neplodnost

• vagína

-
vaginální výtok

 

5. Horní končetiny:

kosti a klouby horní končetiny
kost pažní, kost vřetenní, kost loketní, kosti ruky
kloub ramenní
kloub loketní
klouby ruky

-
syndrom karpálního tunelu
-
bursitida

• svaly horní končetiny
svaly paže, svaly předloktí, svaly ruky

• podpažní jamka a její medicínský význam

-
nádory prsu

 

6. Dolní končetiny:

• kosti a klouby dolní končetiny
kost stehenní, kost holení, kost lýtková
kloub kyčelní
kloub kolenní
klouby nohy

-
zlomeniny krčku
-
přetržení křížových vazů kolene
-
zánět Achillovy šlachy

• svaly dolní končetiny
svaly stehna, svaly bérce, svaly nohy

• žilní systém dolních končetin

-
záněty žil, trombóza

 

 

 

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy