HEO > Seznam nemocí > R > Revma

Revma: příznaky, revmatická horečka, revmatismus, revmatologie, revmatologický ústav


Revmatické nemoci (revmatismus, revma) představují skupinu onemocnění pohybového aparátu (tj. kloubů, páteře, svalů a šlach). Revmatická onemocnění lze přibližně rozlišit do tří skupin, a to na zánětlivá revmatická onemocnění (např. revmatoidní/revmatická artritida, revmatická horečka, Bechtěrevova nemoc), dále na skupinu nezánětlivých degenerativních onemocnění (revmatická artroza, spondylartróza), třetí skupinu tvoří tzv. mimokloubní revmatismus.
Původ a projevy jednotlivých revmatických onemocnění se vzájemně liší. V následujícím textu si přiblížíme zánětlivá revmatická onemocnění, a to revmatoidní artritidu a Bechtěrevovu nemoc.

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, to znamená, že imunitní systém jedince napadá a ničí vlastní tkáně. Důsledkem této patologické reakce imunitního systému je rozvoj chronického nitrokloubního zánětu.
Revmatoidní artritida postihuje o něco více ženy. Typicky zahrnuje zpočátku tento typ revma příznaky ranní ztuhlosti kloubů, a to zpravidla drobných kloubů ruky. K projevům revmatoidní artritidy patří např. bolestivost kloubů a jejich otok, zvýšená citlivost okolí kloubu na dotek, zvýšená teplota a zarudnutí kůže v okolí kloubu. S postupem onemocnění dochází k destrukci a deformaci kloubu, což omezuje jeho hybnost s rizikem úplné ztráty funkčnosti kloubu. Kromě kloubních projevů může mít revmatoidní artritida i mimokloubní komplikace. Postiženo může být např. srdce, dále ledviny, plíce, krevní cévy aj. Rovněž se mohou tvořit podkožní revmatoidní uzlíky.
V rámci stanovení diagnózy revmatoidní artritidy se uplatňuje vyšetření hybnosti kloubů, rentgenologické či ultrazvukové vyšetření kloubů, dále vyšetření krve, srdce a plic, doporučena může být i punkce kloubu. Léčba revma zahrnuje jednak medikamentózní terapii, jednak má v léčení také velký význam rehabilitace a vhodná úprava životního stylu. Kromé základních léčiv jsou dostupné i různé doplňující přípravky ke zmírnění obtíží, např. chladivá mast na revma, přípravky podporující výživu kloubů, léky na revma apod.

Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylartritida) je chronické zánětlivé onemocnění postihující zejména klouby páteře a pánevní kloub. Postihuje převážně muže, první příznaky se zpravidla projeví mezi 20. a 30. rokem života.
K typickým projevům Bechtěrevovy nemoci patří zejména chronická ztuhlost v dolní části páteře a dále v oblasti kloubního spojení kosti křížové a pánevní. Charakteristické je zmírnění bolesti při pohybu a naopak její zesílení v klidu.
Onemocnění může v průběhu let progredovat až do úplného znehybnění páteře v jejím různém rozsahu. V konečném stádiu nemoci páteř připomíná „bambusovou tyč" a je zcela nehybná. Toto konečné stádium se však v plné míře rozvine jen u části pacientů. Vlastnímu rozvoji Bechtěrevovy nemoci mohou někdy předcházet bolesti pat, či oční záněty. Pro stanovení diagnózy Bechtěrevovy nemoci je důležité provést celkové vyšetření pacienta (tj. nejen zhodnocení funkce kloubů, ale rovněž vyšetření srdce, plic, očí, krve apod.).
Bechtěrevova nemoc není v současné době zcela vyléčitelná, odborně vedená terapie však může výrazně zpomalit progresi nemoci. Vedle medikamentózní terapie je rovněž nezbytná důsledná rehabilitace.

Diagnostika a léčba revmatologických onemocnění bývá často obtížná, hlavním centrem pro léčbu revmatických onemocnění u nás je Revmatologický ústav Praha.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy