HEO > Seznam nemocí > R > Rakovina, zhoubné nádory > Rakovina kostí

Rakovina kostí příznaky, projevy, léčba


Rakovina kostí označuje stav, kdy se buňky uvnitř kosti nekontrolovatelně množí. Kostní nádory lze klasifikovat do dvou skupin. První skupinu tvoří nezhoubné, benigní nádory, druhou skupinou jsou maligní, zhoubné nádory kostí, někdy ne zcela správně označované jako rakovina kostí.
Maligní kostní nádory mohou mít svůj původ přímo v kosti (tzv. osteosarkomy) nebo se může jednat o dceřiná ložiska (metastázy) jinde lokalizovaných nádorů, např. v prostatě, plicích, játrech, v prsu, ve štítné žláze, v ledvinách aj.).
U dětí a mladších osob převažuje výskyt osteosarkomů, zatímco kostní nádory metastatické povahy jsou typické spíše pro vyšší věk.

Onemocnění probíhá ve svém počátku často bez výraznějších symptomů. Příznaky rakoviny kostí se odvíjí od velikosti a umístění nádoru. Typicky se přítomnost nádoru projevuje dlouhotrvající bolestí, která se obvykle nezmírňuje ani v noci, možným příznakem je také otok, citlivost na dotek nebo větší náchylnost kostí k lámavosti. Doprovodnými projevy rakoviny kostí může být celková slabost, únava, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšené teploty a další.

Příčiny vniku nádorů kostí nejsou dosud přesně známé. Uvažuje se o vlivu genetické zátěže, např. vrozené autoimunitní poruchy, jako rizikové faktory se diskutují i ozáření, aplikace různých implántátů po zlomeninách aj. Protože neznáme příčiny rozvoje onemocnění, nelze bohužel stanovit určitá preventivní opatření, která by riziko vzniku onemocnění snížila.

Diagnostika rakoviny kostí se sestává z rentgenového vyšetření, vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT), včetně CT plic z důvodu posouzení metastáz, doporučena může být i scintigrafie (vyšetření radioaktivní látkou, podle jejíhož rozložení v kosti lze zjistit lokalizaci patologických ložisek), dále se provádí biopsie (odběr vzorku postižené tkáně) a následně histologické vyšetření odebraného vzorku, které určí typ nádoru.

Léčba rakoviny kostí záleží na typu nádoru a rozsahu postižení. Způsob navrhnuté terapie je také ovlivněn anamnézou pacienta. V současné době se uplatňují metody chirurgické, chemoterapie a radioterapie.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy