HEO > Závislosti, zlozvyky

Závislosti a zlozvyky člověka

Alkohol  ■  Drogy  ■  Kouření  ■  Kousání nehtů  ■  Cucání prstů

Závislost je stav, kdy má jedinec neustálou potřebu opakovat určité chování, resp. vyžaduje ke svému životu tzv. předmět závislosti. Předmětem závislosti nejčastěji bývá psychoaktivní látka (drogy, alkohol), určitá činnost (patologické hráčství - gambling, počítačové hry, potřeba krást - kleptomanie, závislost na sexu aj.), existuje rovněž patologická závislost na určité osobě.

Vznik závislosti lze předpokládat u takového chování, které danému jedinci způsobuje pocit potěšení, úlevy, popř. ho zbavuje bolesti apod. Mezi příznaky patologické závislosti patří např. neúspěšná snaha o kontrolu chování ve vztahu k předmětu závislosti, zanedbávání jiných povinností a aktivit kvůli předmětu závislosti (rodinných, pracovních, sociálních), vzrůst tolerance (tzn. že jedinec vyžaduje k dosažení očekávaného účinku stále vyšší množství dané látky, popř. činnosti), projevem závislosti je rovněž uskutečňování dané činnosti i přes vědomí její škodlivosti), dokladem závislosti je rovněž výskyt abstinenčních příznaků po vysazení předmětu závislosti.

Zlozvyky jsou nežádoucí vzorce chování, které jsou reakcí na určitý vyvolávající podnět, kterým jsou nejčastěji negativní emoce, např. vztek, napětí, úzkost, strach, dále znuděnost aj. Zlozvyky se mohou vyskytovat jak v dětském, tak v dospělém věku.
Mezi časté dětské zlozvyky patří např. kousání nehtů, cucání palců, tlučení hlavou, zadržování dechu. Okusování nehtů může patřit i mezi zlozvyky lidí dospělých. Zlozvykem každého věku bývá rovněž dloubání v nose. Časté je také křupání kloubů a existuje celá řada jiných, zde nejmenovaných zlozvyků. Příčiny vzniku zlozvyků i jejich podoba jsou značně rozmanité.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy