HEO > Seznam nemocí > B > Bulimie

Bulimie léčba, bulimie a její následky, mentální bulimie fotky


Bulimie a anorexie jsou popisovány jako poruchy příjmu potravy. Mezi projevy bulimie i anorexie patří nadměrné kontrolování vlastní hmotnosti provázené snahou zabránit domnělému ztloustnutí. Obě tato onemocnění mají psychogenní původ.

Zatímco v případě anorexie pacientky obvykle jídlo odmítají, mezi typické příznaky bulimie patří naopak nezvladatelné, záchvatovité přejídání následované neadekvátní snahou vykompenzovat nadměrné množství přijaté potravy tak, aby nedošlo ke zvýšení váhy. Epizody přejídání se zpravidla opakují v poměrně krátkém intervalu.
Podle způsobu kompenzace přijaté potravy se mentální bulimie rozlišuje na typ vypuzující (purgativní) a typ nevypuzující (nepurgativní).
V prvním případě se pacientka snaží zabránit trávení a vstřebání požité potravy umělým vyvoláváním zvracení, užíváním laxativ (projímadel), klyzmatem apod. Nevypuzující typ kompenzuje hmotnost nadměrným cvičením, přechodným odmítáním potravy apod.

Dlouhodobá bulimie a její následky mohou být fatální pro celý organismus. V důsledku onemocnění mohou být významně narušeny funkce systému cévního, močového, trávícího aj. Z důvodu častého zvracení se mohou vyskytovat jícnové a žaludeční vředy, kyselý žaludeční obsah rovněž poškozuje zubní tkáň, což může u neléčeného onemocnění vést až k vypadávání zubů.
Následky bulimie mohou být rovněž patrné na kůži v podobě vyrážek, popraskání pokožky, vypadávání vlasů, lámavosti nehtů aj. Dále dochází ke snížení hladiny některých hormonů, důsledkem úbytku pohlavních hormonů může být až zástava menstruačního cyklu. Rovněž může být poškozena struktura kostní tkáně, rozvrácen celkový metabolismus, iontová rovnováha, objevit se mohou krevní poruchy a komplikace nervové povahy - deprese, bolesti hlavy aj.

Léčba bulimie je jednak režimová, jednak psychoterapeutická, jednak medikamentózní. Cílém psychoterapie je změnit pohled pacientky na sebe samou a odpoutat její pozornost od přehnaného sledování vlastní hmotnosti, dále je důležité naučit pacientky dodržovat v rámci režimové léčby bulimie jídelníček obvyklého množství a složení stravy. Medikamentózní léčba může napomoci řešit stavy deprese, úzkosti, poruchy spánku apod. Pro úspěšnou léčbu je určující zejména včasná diagnóza onemocnění.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy