HEO > Seznam nemocí > P > Petechie

Petechie: červené tečky na kůži, flíčky, fleky, skvrny na těle


Červené skvrny, flíčky či červené tečky po těle mohou mít různý původ. Vlastní příčina může být jak oblasti kůže, tak na úrovni jiného tělního systému. Kožní projevy tak mohou být průvodním znakem i závažných systémových onemocnění a měly by proto být konzultovány s lékařem.
Červené skvrny, fleky či tečky mohou být např. následkem alergických reakcí, metabolických onemocnění, autoimunitních chorob, krvácivých stavů, infekčních nemocí, nádorů cév a existuje mnoho dalších příčin. Vzhledem k velké variabilitě možných příčin není diagnostika těchto stavů vždy zcela snadná. V následujícím textu si uvedeme některé stavy projevující se zmíněnými kožními příznaky.

Pojmem petechie se označuje drobné tečkovité krvácení do kůže či sliznic. Projevuje se jako červené tečky na kůži, popř. sliznicích. Jedná se v podstatě o drobné krevní výrony, mnohočetné petechie se označují také jako purpura.
Petechie se mohou vytvářet kdekoliv na těle, často pozorujeme tyto výronové tečky na nohou či na předloktí. Příčinou petechií jsou nejčastěji poruchy krevní srážlivosti. Jedná se například o stavy spojené se sníženým množstvím krevních destiček (např. idiopatická trombocytopenická purpura, trombotická trombocytopenická purpura, snížené množství krevních destiček může provázet i leukémie aj.) či s poruchami jejich funkcí (např. Bernardův-Soulierův syndrom, Glanzmannova nemoc, Heřmanského-Pudlákův syndrom).
K dalším příčinám purpur patří zánětlivá onemocnění cévní stěny, tzv. vaskulitidy (např. Henochova-Schönlinova purpura, polyarteriitis nodosa aj.). Krvácivé projevy mohou být taktéž vedlejším účinkem některých léků (např. některých antidepresiv).
Akutně vzniklé petechie mohou být rovněž příznakem meningokové infekce. Příčina vzniku petechií by měla být zjištěna, neboť petechie mohou být doprovodným projevem i vážných systémových onemocnění.

Skvrny či červené flíčky na kůži mohou mít svůj základ také v kožních nádorech. Mezi časté kožní nádory patří tzv. hemangiomy. Jedná se o nezhoubné nádory, jejichž podstatou je místní zmnožení krevních cév a většinou nezpůsobují žádné zdravotní obtíže.
Existují rovněž zhoubné varianty krevních nádorů, které se projevují jako skvrny či flíčky na kůži, proto je vhodné v případě jakýchkoliv nejasností konzultovat stav s lékařem, nejlépe kožním.

Poměrně častou vrozenou poruchou krevních cév je tzv. naevus flammeus, neboli „oheň". (V některé odborné literatuře je považován za formu hemangiomu.) Jedná se o ploché, popř. lehce vystouplé ložisko lokalizované především v oblasti obličeje či krku. Většinou jde o zcela neškodné onemocnění, které nepřináší žádná větší zdravotní rizika. Tyto červené fleky na kůži představují vzhledem ke svému typickému umístění především kosmetickou vadu, která je mnohdy základem psychických problémů. Oheň bývá přítomen již při narození, s věkem často tyto ohňové červené skvrny na kůži tmavnou a stávají se více vystouplými. Jedním ze způsobů odstranění či alespoň zmírnění ohně je laserová terapie.

Jak již bylo uvedeno, příčin červených skvrn na kůži a sliznicích je velké množství, může se jednat o stavy banální ale i život ohrožující, je proto vždy vhodné vyhledat v případě nejasností lékaře.

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy